Peľový kalendár

Celoročný prehľad s vyznačením obdobia kvitnutia najčastejších rastlinných alergénov.

Peľový kalendár je celoročný prehľad obdobie kvitnutia najčastejších rastlinných alergénov. K údajom v kalendári je potrebné pristupovať s rezervou, pretože doba kvetu jednotlivých rastlín je závislá na počasí.1

REFERENCIE

  1. Prevzaté z: http://www.pylovasluzba.cz/ s povolením Česká iniciativa pro astma, o.p.s.. Údaje zo 7. októbra, 2020.