DNEŠNÁ PEĽOVÁ PREDPOVEĎ PRE 821 08 :

PEĽOVÁ PREDPOVEĎ 821 08 :

Mierny

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, jednoducho sa na nás obráťte.

BAYER spol. s r.o.
Twin City, blok A
Karadžičova 2
811 09 Bratislava, Slovakia
tel.: +421 2 5921 3321

V prípade, že máte podozrenie na nežiaduci účinok v súvislosti s užívaním lieku spoločnosti Bayer alebo podozrenie na jeho falzifikát či závadu, kontaktujte, prosíme, Vášho ošetrujúceho lekára, lekárnika, Štátny ústav pre kontrolu liečiv alebo spoločnosť Bayer.